Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Pozyskiwanie kontrahentów z CHIN jak produkować i sprowadzać towar pod własną marką. Od projektu i kosztorysu poprzez ofertę rozmowy i korespondencję handlową aż po kontrolę.

Usługi

podatki w polsce

Czy w związku z białą listą obecna lista podatników VAT przestanie istnieć?

podatki biz

Czy zapłacenie faktury VAT poniżej 15 000 zł na konto inne niż zgłoszone również wyklucza zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów?

podatki bezpośrednie

Czy faktury VAT RR mogą być wystawiane elektronicznie?

podatki pis

Czy mogę odliczyć zryczałtowany zwrot (podatek) z faktur VAT RR w deklaracji za październik?

podatki w czechach

Czy nowe przepisy dotyczące faktur o wartości powyżej 15 000 zł mają zastosowanie do polskiego kontrahenta mającego rachunek w banku zagranicznym?

podatki pośrednie

Czy należy sprawdzać rachunki bankowe kontrahentów, jeżeli we wrześniu i w październiku dostanę kilka faktur zakupowych na kwoty przekraczające 15 000 zł?

Polskie prawo podatkowe

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń. Obowiązki zarządu - obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych, oznacza to też wewnątrzkorporacyjnych. Głównym założeniem projektu o CIT jest uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, tak aby umożliwić powiązanie wysokości płaconego poprzez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transferowych. Stworzony przez wybitnych ekspertów – specjalistów z dziedziny rachunkowości Strategia Obrony - Przykładowe Casusy. Poradnik Spółka celowa tworzenie naświetla wiele istotnych tematów w tym - to znaczy niezbędne jest tytuł własności tytułu wykonawczego wydanego przeciw spółce, by dochodzić roszczenia od członka zarządu?- Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki? - Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną - Czy proporcja kompetencji w zarządzie może mieć działanie na odpowiedzialność członków organu reprezentacji? - Czy na powodzie spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu?- Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z art. ksh- Czy nieobecność w kraju albo zwolnienie lekarskie wyłącza z odpowiedzialności na podstawie analizowanych artykułów - Czy można zscedować zakres kompetencji - Podwójny posłowanie członka zarządu i członka rady nadzorczej - kolizja interesów - Forma zatrudnienie a zakres odpowiedzialności - kiedy mamy do czynienia z wyrządzeniem szkody - lub można zcedować obowiązki członka zarządu. - Usługi i transakcje niematerialne - Co to są usługi (transakcje) niematerialne - Sposoby ustalania ceny w transakcjach niematerialnych - Źródła danych porównawczych dla transakcji niematerialnych - Jak przygotować analizę danych porównawczych dla transakcji niematerialnych - Czynności i strategia w toku kontroli - Jak zachować się podczas kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych - Ewentualne Sankcje karne także karno-skarbowe w kontekście obowiązków w zakresie cen transferowych.

Portfolio

Podatkowy zakład zagraniczny

Podatkowy zakład zagraniczny

Wzory pism PODATKIpp Czynny żal pp Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku pp Odwołanie od decyzji organu podatkowego pp Pismo zawiadamiające Naczelnika.

Rozliczenie podatkowe za

Rozliczenie podatkowe za

Strategia Obrony Przykładowe Casusybr br Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciw spółce ażeby dojrzewać roszczenia od członka zarządu?br br Czy w analizowanym.

Koszty działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych specyfikacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem przemian w ustawie CIT. CIT.

Co jeszcze mamy ciekawego

Top