Ceny transferowe zakup za granicą towarów niezbędnych doCeny transferowe zakup za granicą towarów niezbędnych do wykonania usługi transportowej celem artykułu o cenach transferowych jest wyobrażenie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się również z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej w jaki sposób i z pozycja Unii jednak także z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. artykuł o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, żeby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, jednak zarówno ma na uwadze rożne powiązania zachodzące pomiędzy tymi operacjami gospodarczymi, jakim sposobem na przykład: refakturowanie usługi transportowej, roznoszenie towarów włącznie z transportem lub nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej oznacza to świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych egzegezy ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT i wyroków sądowych powiązanych z poruszaną tematyką. Polecamy także paragraf o cenach warunki wystąpienia transakcji WNT transferowych: Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści dla uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie wiedzy połączonej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów, poznanie najnowszych egzegezy podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności trafnego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad poprawnego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top