Ceny transferowe ustalenie podstawy opodatkowaniaCeny transferowe ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT celem artykułu o cenach transferowych jest wyobrażenie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium stawka podatku VAT dla transakcji WDT Unii Europejskiej jakim sposobem i z sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT pozycja Unii jednakowoż zarówno z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych pozostały uregulowane w sposób szczególny. artykuł o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, ażeby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, ale także ma na uwadze rożne powiązania zachodzące wśród tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, roznoszenie towarów włącznie z transportem lub nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych wykładni i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką. Polecamy zarówno punkt o cenach transferowych: Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści dla uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie informacji połączonej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów, poznanie najnowszych wykładni podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności właściwego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad należytego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top