Legalna pobyt cudzoziemca bezLegalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku składania wniosku - ustawa tarcza antywirusowa? wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców oraz nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, jakich znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne jak zatrudnić cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną zarówno przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą dodatkowo ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Najnowsze artykuły:

Top