wieloletnia prognoza finansowa szkolenie to Sposoby nawieloletnia prognoza finansowa szkolenie to Sposoby na integrację budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnorodnych poziomach zarządzania), jakim sposobem tak jak na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one w jaki sposób największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników nauka księgowości ziór zadań od czego zacząć Balanced Scorecard (definicja, inicjatywa narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Najnowsze artykuły:

Top