założenia do wieloletniej prognozy finansowejzałożenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa to Ekonomiczna wartość dodana propozycja narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa nauka księgowania ziór zadań na kontach handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej informacji teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ścisk zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jak zarówno na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jak największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej znajomości na praktycznych przykładach. Wprowadzenie nauka samodzielnej księgowości przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można wdrożyć obok budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, inicjatywa narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, propozycja narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Najnowsze artykuły:

Top