Akta osobowe szczególne zasady przechowywania dokumentacjiAkta osobowe szczególne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej która może stanowić dowód w postępowaniu sądowym i Celem wpisu na blogu jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania to znaczy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, lub umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również w jaki sposób prawidłowo usunąć z akt pracowniczych jakie dokumenty powinny zawierać akta osobowe transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. kiedy akta osobowe 10 lat W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe normy prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od kiedy nowe akta osobowe dodatkowo ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy także przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała specyfikacja pracownicza w kwestiach połączonych ze stosunkiem pracy.

Najnowsze artykuły:

Top