Kategorie: 242


foto

Dodany: 2020-09-01
Kategoria: Split payment
Komentarze: 0

Jakie procedury reagowania

Jakie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych warto zaimplementować i tresować w obiekcie? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy innymi słowy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o chociażby o tym, że są to miejsca, w których zazwyczaj funkcjonuje.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-09-01
Kategoria: Split payment
Komentarze: 0

Dlaczego notabene doszło? Jak można było temu

Dlaczego notabene doszło? Jak można było temu zapobiec? Omówienie wybranych studiów przypadku i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czyli załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Coaching
Komentarze: 0

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką rolę

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Instrukcje podatkowe
Komentarze: 0

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania innymi słowy zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi zrozumienie

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Umowa co to jest umowa deweloperska

Umowa - co to jest umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa

Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288).

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Nowe prawo budowlane aktualizacja poprzez

Nowe prawo budowlane - aktualizacja poprzez marszałków województwa baz danych wyłączenie stosowania art 11-12b oraz art 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym

którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top