Samodzielny księgowy poznasz teoretyczneSamodzielny księgowy - poznasz teoretyczne i praktyczne poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie pasywów jednostki zagadnienia w zakresie pasywów jednostki jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy również obszaru jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań związanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny zarówno dla kierowników jednostki firm Dowody księgowe prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z obszaru działalności gospodarczej, poznasz zadania z obszaru ewidencji podatkowych, poznasz zadania z aspektu podatku dochodowego, poznasz zadania z zakresu prawa pracy, poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT, Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w zakresie majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w obszarze pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w zakresie organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, jakie w ostatnim czasie rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę również doświadczenie, osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie świeżo podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103), osoby, które chcą sporządzić się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, jakie prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości.

Najnowsze artykuły:

Top