Samodzielny księgowy Odliczenia od podatkuSamodzielny księgowy - Odliczenia od podatku dochodowego jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby Nadrzędne zasady rachunkowości rynku pracy także obszaru jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań związanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny również na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi krok zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu rachunkowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zadania z aspektu działalności gospodarczej, poznasz zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych, poznasz zagadnienia z zakresu podatku dochodowego, poznasz zagadnienia z obszaru prawa pracy, poznasz zadania z aspektu podatku VAT, poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, jakie niedawno rozpoczęły pracę w poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę także doświadczenie, osoby, jakie zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w toku kodu zawodowego (241103), osoby, jakie chcą wykonać się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości.

Najnowsze artykuły:

Top