Samodzielny księgowy poznasz zagadnienia z zakresu prawaSamodzielny księgowy - poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zagadnień zgrupowanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny zarówno dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego dodatkowo dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy Elementy ksiąg rachunkowych na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z obszaru działalności gospodarczej, poznasz zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych, poznasz zadania z zakresu podatku dochodowego, poznasz zadania z zakresu prawa pracy, poznasz zagadnienia z obszaru podatku VAT, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i pożyteczne zagadnienia w zakresie organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz Zakładowy plan kont się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, jakie ostatnio rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę dodatkowo doświadczenie, osoby, jakie zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie ostatnimi czasy podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w toku kodu zawodowego (241103), osoby, które chcą sporządzić się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na całej rachunkowości.

Najnowsze artykuły:

Top