Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji opartychOmówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji opartych o podnajem w kontekście zakazu świadczenia usług hotelarskich. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, jacy chcieliby zainicjować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem innymi słowy stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem poprzez czas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest wyjątkowo na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów aktywności zawodowej także inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w warunkach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas najem lokali mieszkalnych a vat,najem lokalu na rzecz spółki z oo,najem lokalu gminnego,ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych przedstawiony zostanie przegląd istniejących uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i za pośrednictwem na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone zostanie poprzez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem Wnioski na przyszłość – jak będzie wyglądać rynek najmu w realiach pokryzysowych? nieruchomości pod wynajem w bieżących warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania działalności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych również Kodeksu cywilnego. Najem lokali zawiera najbardziej aktualną tematykę związaną z prowadzeniem działalności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokalu a split payment,najem lokalu dla pracownika,najem lokali mieszkalnych a lada fiskalna,najem instytucjonalny lokalu.

Najnowsze artykuły:

Top