Rozliczenie podatkowe za


Strategia Obrony - Przykładowe Casusy Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciw spółce, ażeby dojrzewać roszczenia od członka zarządu? Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki? Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną Czy proporcja kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji? Czy na powodzie spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu? Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z art. ksh Czy nieobecność w kraju lub zwolnienie lekarskie wyłącza z odpowiedzialności na podstawie analizowanych przepisów ? Czy można zscedować aspekt kompetencji ? Podwójny posłowanie członka zarządu i członka rady nadzorczej - kolizja interesów ? Forma zatrudnienie a obszar odpowiedzialności kiedy mamy do czynienia z wyrządzeniem szkody- jakże się bronić ? innymi słowy można zcedować obowiązki członka zarządu ? Nadużycie upoważnień poprzez innych członków zarządu Skuteczna uzasadnienie przed nieuczciwymi członkami kadry kierowniczej Forma zatrudnienia a aspekt odpowiedzialności członka zarządu. Obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych, to znaczy też wewnątrzkorporacyjnych. Czy forma zatrudnienia członka zarządu ma wpływ na podział kompetencji w spółce ? Jaki wpływ ma rodzaj zatrudnienia na odpowiedzialność członka zarządu ? Czy prącie zarządu może scedować swoje kompetencje?

Najnowsze artykuły:

Top