KRS 2020 sprawozdanie finansowe


foto

Dodany: 2020-05-27
Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości
Komentarze: 0

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości co to jest - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top